تخفیف ویژه!
کد شناسه :71706

نحو زبان فارسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نحو زبان فارسي : نحو زبان فارسي مي‌كوشد تا برپايه‌ي زبان‌شناسي نقش‌گرا زواياي گوناگون دستور زبان فارسي را بكاود و تبييني نقش‌گرا از آن به دست دهد. نويسنده در فصل آغازين كتاب رويكردهاي گوناگون زبان‌شناسي نقش‌گرا را شرح مي‌دهد و آن‌گاه برپايه‌ي يكي از آن‌ها، عناصرگوناگون دستور‌زبان فارسي را، مانند گذرايي، ساخت‌موضوعي، توالي كلمات، بندهاي موصولي، توالي‌بندهاي قيدي، بندهاي حرف‌اضافه‌اي، توالي صفات، قلب نحوي و ...، را بررسي مي‌كند. نكته‌اي كه كم‌تر مورد توجه دستوريان بوده اما در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته، استفاده از متون واقعي و پيكره‌هاي زباني موجود در زبان فارسي است، كه اين باعث‌شده تا تصويري هرچه نزديك‌تر به واقعيت‌هاي زبان فارسي فراهم آيد و...