تخفیف ویژه!
کد شناسه :45809

چشمه روشن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب چشمه روشن : این کتاب به آن منظور نوشته شده است که دوستاران شعر فارسی با انواع گوناگون آن در طی روزگاران آشنایی بیشتر حاصل کنند و یا شاید در این زمینه آگاهی افزون تر بدست آورند و این مقصود با نوعی ارزیابی و نقدعلی صورت- گیرد. بعلاوه چون شعر خوب به دیروز و امروز منحصر نمی شود در نظر بوده است و...