تخفیف ویژه!
کد شناسه :70608

جهل مقدس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جهل مقدس : چكيده: ?جوهر اصلي كتاب درباره‌ي اشكال جديد بنيادگرايي است به شكل‌هايي كه به علم، فرهنگ، الهيات و روند جهاني شدن بي‌اعتناست - و درباره‌ي اين كه تأثير جهاني شدن و دين بر يكديگر به عنوان يك واقعيت باعث فرار بنيادگرايي از فرهنگ و خلاصه كردن دين در تعبد شده است. خطر روزافزوني كه تعامل ضروري دين و فرهنگ را ناديده مي‌گيرد و عدم سازگاري آن دو، خصومت ميان اين دو مقوله را دامن مي‌زند. اوليويه روآ معتقد است هرچه «سخت اعتقاد» باشيم كمتر مي‌خواهيم بدانيم. آنجاست كه دين به ايمان تقليل مي‌يابد و البته اعتراض او نه به دين كه به انواع تعصب ديني است. از نظر او تقليل دين به ايمان همان جهل مقدس است. همچنين به قول خودش در اين كتاب نه از فلسفه حرف مي‌زند و نه از فرهنگ سخن مي‌گويد. دغدغه‌ي او تعالي جهان است با تكيه بر اين اصل كه دين بدون تعامل با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي در حوزه‌ي خصوصي يعني ايمان شخصي رشد نمي‌كند و...