تخفیف ویژه!
کد شناسه :70478

جك لندن به دنبال يك رويا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جك لندن به دنبال يك رويا : زنگ حركت كشتي بي‌سيتي به صدا در آمد و بلافاصله آب تيره ساكن، زير چرخ‌هاي بزرگ آن، مواج و كف‌آلود شد. كشتي، مثل اين‌كه از خواب عميقي برخاسته باشد، تكاني خورد و با ترديد، آهسته غريد. سرنشينان كشتي يكديگر را صدا زدند. به دنبال آن، دروازه لنگرگاه با صداي گوش‌خراشي بسته شد. كشتي به آهستگي به طرف آب‌هاي مواج خليج سانفرانسيسكو خزيد و مسافراني كه در جلوي عرشه جمع شده بودند و خواب‌آلودگي صبحگاه هنوز در چشمانشان بود، به سوي عرشه بالا رفتند و...