تخفیف ویژه!
کد شناسه :69179

جستارهاي تاريخي درباره تشيع

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جستارهاي تاريخي درباره تشيع : مقالاتي كه در اين دفتر گرد آمده است شامل مطالبي ارزنده درباره تراجم نگاري، نسخه‌شناسي و كتاب‌شناسي است. مؤلف كوشيده است با نقب زدن به درون كتاب‌ها و نسخه‌هاي كهن شيعي اطلاعاتي ارزشمند و يافته‌هايي نو درباره تاريخ و هويت امامان و عالمان شيعي و افراد ناشناخته و كمتر شناخته شده فراهم آورد، سرنخ‌هايي درباره خاستگاه‌ها وتطور تاريخي برخي متون كهن شيعي در اختيار گذارد و تحليلي تاريخي از پاره‌اي انديشه‌هاي غاليانه به دست دهد. مطالعه اين اثر خواننده را با شيوه‌هاي مطالعه درباره تشيع در قرون نخستين آشنا خواهد كرد و...