تخفیف ویژه!
کد شناسه :61597

مدخل فلسفه ارزش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مدخل فلسفه ارزش : غرض اصلی ما از مباحثی که خواهیم داشت طرح مطالب اصلی و آشنایی با نظریه های ارزش شناسی به عنوان شاخه ای مستقل در فلسفه معاصر است. بحث از ارزش در دوران معاصر بسیار مهم است. در اوج دوران تسلط پارادایم آگاهی، ویلهلم ویندلباند اعلام کرد که ایده ارزش اکنون مرکز بحث همه مسائل است و...