تخفیف ویژه!
کد شناسه :68656

رساله الهي-سياسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رساله الهي-سياسي : مقصود اسپينوزا در رسالة‌الهي سياسي تفكيك حوزة دين از حوزة فلسفه است. بدانگونه كه هر يك بتواند به راستي آني باشد كه هست. اين يعني خلاص دين از فلسفه، و از آن مهم‌تر خلاص فلسفه از دين. او برا ي هر يك از اين دو رويكرد به عدالت و احسان جايگاه و جامعه‌شناسي خاصي قائل است. به باور او خيرِ هر دو در اين تفكيك است و اين خير عام است، زيرا منجر به رفاه و امنيت مردم و صلح و پايداري در كشور مي‌شود و...