حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :68564

پیشوای آزادی-زندگی و شعر فرخی یزدی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب پیشوای آزادی-زندگی و شعر فرخی یزدی : کتاب حاضر دستاورد پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های حضوری و غیر‌حضوری با صد‌ها تن از نویسندگان، شاعران، همشهریان، همرزمان و یاران فرّخی در طول نزدیک به 25سال گذشته است. نگارنده بیش از هر کس بدین نکته واقف است که اسنادی از گوشه‌ها و زوایای ناشناخته‌ای از زندگی و آثار این شاعر پاکباز در دست بوده که یا در گذر و روزگاران از بین رفته و یا هنوز مجال انتشار نیافته است و...