تخفیف ویژه!
کد شناسه :53566

اروپا در قرون وسطی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اروپا در قرون وسطی : واژه قرون وسطی از سالهای میانی گرفته شده است.اما این سال ها چه دورانی را شامل می شود؟ قبل از آغاز سال های کلاسیک یونان و روم؟ یا بعد از ظهور رنسانس؟ قرون وسطی، تقریبا دوره ای از قرن پنجم تا پایان قرن پانزدهم را دربرمیگیرد. دورانی که در بسیاری از کوارد دور از ذهن و مرموز به نظر می رسد و...