تخفیف ویژه!
کد شناسه :68330

تحليل ذهن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تحليل ذهن : اين كتاب حاصل مساعي مبذوله براي تلفيق دو تمايل مختلف است: يكي در روانشناسي و ديگري در علم فيزيك يا حكمت طبيعي كه من نسبت به آن‌ها علي رغم تنافي ظاهري، نظر موافق دارم. از يك طرف، بسياري از روان شناسان مخصوصاً پيروان مكتب رفتار ظاهر به اتخاذ موضعي گراييده‌اند كه اگر از لحاظ فلسفي اصالت مادي نباشد، از حيث روش و طريقة تحقيق مادي است. آن‌ها روان‌شناسي را بيش از پيش، متكي بر علم ابدان و وظايف الاعضا و مشاهده و ترصيد خارجي مي‌نمايند و ماده را امري صلب‌تر از ذهن و غيرمشكوك تر از آن قلمداد مي‌كنند. در همان حال علماي طبيعي، على‌الخصوص اينشتاين و ساير كساني كه به بيان نظريه نسبت مي‌پردازند، «ماديت» ماده را روز به روز كمتر جلوه مي‌دهند. عالمي كه آنها بدان معتقدند، عبارت است از «حادثات» يا «وقايعي» كه ماده را بايد از آن‌ها به انتزاع و تركيب عقلي اعتبار كرد. هر كس مثلا كتاب پروفسور ادينگتن موسوم به مكان و زمان جاذبه (چاپ كمبريج، سال ????) را بخواند، متوجه مي‌شود كه اصالت ماده به سبك قديم، اميد هيچ‌گونه پشتيباني را از جانب علم فيزيك جديد ندارد و...