تخفیف ویژه!
کد شناسه :45988

تفسیرداستان صوفیان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تفسیرداستان صوفیان : آنچه را که می خوانید باور نکنید، فقط بخوانید. فقط بخوانید؛ بدون این که داوری کنید که درست است یا غلط. فقط بخوانید. این سخنان همان تور و تله است، اگر ماهی و خرگوشی گرفتید که خوشا به حالتان و اگر نگرفتید بدانید که صیاد نیستند و بهتر است به کار دیگری بپردازید! استاد درباره سخناش می گوید: پیام من، نظریه نیست، فلسفه نیست. پیام من نوعی کیمیاگری است و...