تخفیف ویژه!
کد شناسه :67939

فضيلت عدم قطعيت در علم شناخت اجتماع

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فضيلت عدم قطعيت در علم شناخت اجتماع : چكيده: توليد و تشخيص علمي يك فرآيند طبيعي و لذا درآميخته با اغتشاش و ابهام و اختلاف است.گفته شده است كه به دشواري مي توان براي هنر آيين نامه نوشت؛ اين درست است، ولي براي علم هم همواره خيلي آسان نمي توان صراط مستقيم ترسيم كرد. براي قضاوت علمي راهي جز دموكراسي نيست، گرچه راي اكثريت مطلقاً متضمن اصابت به حقيقت يا فايده نيست. از فيزيك تا تاريخ براي برآورد علمي بودن كتب و مقالات راهي جز سپردن آن به داوري گزيده‌اي از اهل علم و راي‌گيري از آنان و بنا كردن بر راي اكثريت نيست. اين هنگامي است كه بحث بر سر پذيرفتن مقاله‌اي در كنفرانس يا استادي در دپارتماني باشد، وگرنه براي اعمال نوعي برآورد عمومي در سطح اجتماع جز به شهرت علمي نوشته ها و نويسندگان نمي توان استناد كرد. تفاوت علم و هنر در اين است كه علم كم تر از ناحيه عموم و عوام داوري مي شود و...