تخفیف ویژه!
کد شناسه :67898

استعاره- مقدمه اي كاربردي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب استعاره- مقدمه اي كاربردي : بخشي از كتاب: ?در زبان شناسي شناختي، استعاره به صورت فهم يك حوزه مفهومي بر حسب حوزه مفهومي ديگر تعريف مي‌شود. مثال‌هاي اين تعريف عبارت‌اند از انديشه درباره زندگي بر حسب مسافرت، درباره استدلال برحسب جنگ، درباره عشق نيز بر حسب مسافرت، درباره نظريه‌ها برحسب ساختمان، درباره ايده‌ها برحسب غذا، درباره سازمان‌هاي اجتماعي بر حسب درختان و بسياري چيزهاي ديگر، يك را كوتاه و راحت براي درك اين ديدگاه از استعاره به صورت زير است: حوزه مفهومي الف حوزه مفهومي ب است، كه استعاره مفهومي ناميده مي‌شود.استعاره مفهومي از دو حوزه مفهومي تشكيل شده است كه در آن يك حوزه بر حسب ديگري فهميده مي‌شود و...