تخفیف ویژه!
کد شناسه :67752

با اجازه بزرگ تر ها، بله

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب با اجازه بزرگ تر ها، بله! : انتخاب يار و همراه زندگي، بي شك يكي از مهم ترين انتخاب هاي هر فرد در طول ساليان عمرش است، انتخابي كه مقدمه اي براي رسيدن به آرامش و خوشبختي در حيات دنيايي و اخروي است. اين عشق انساني گرچه رنگ و بوي دنيايي دارد، اما مي تواند راهي براي رسيدن به معشوق حقيقي باشد و...