تخفیف ویژه!
کد شناسه :73271

بن بست

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بن بست : بخشي از كتاب-اولين باري كه بيلي دي را ديدم، يك دستم در جيب و يك پايم روي خرخره‌ي يكي از بچه‌ها بود. بيلي‌دي آن طرف خيابان ايستاده بود و خيره تماشايم مي‌كرد- حتي سعي هم نمي‌كرد يواشكي نگاه كند- بدون يك كلمه حرف و بدون حتي يك پلك برهم زدن، فقط زل زده بود و نگاه مي‌كرد. به طرفش داد زدم: به چي زل زدي؟ و...