تخفیف ویژه!
کد شناسه :67643

پديدارشناسي نخستين مراحل خودآگاهي فلسفي ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پديدارشناسي نخستين مراحل خودآگاهي فلسفي ما : چكيده: اين دفتر كوچك مشتمل است بر مقالاتي ناظر به وضع فلسفي كنوني ما. اين مقالات عمدتاً به واسطه تحقيق در آرا و افكار برخي انديشمندان معاصر سرزمين ما كه با فلسفه سرو كار دارند و به ان تعلق خاطر دارند نوشته شده است . هدف اصلي اين نوشتار بررسي نقش آراء و افكار رضا داوري اردكاني در شكل گيري صورتي از خودآگاهي فلسفي جديد ما است. اما پيش از آن عرضه تحليلي مجمل و موجز از انديشه‌ها و عقايد برخي افراد مهم در اين‌باره بويژه احمد فرديد پروري است و...