تخفیف ویژه!
کد شناسه :8765

سه پژوهش در جامعه شناسي هنر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه پژوهش در جامعه شناسي هنر : ماكس رافائل شاگرد هنرشناس و مورخ بزرگ هنر، هاينريش ولفلين بودو كتاب حاضر با همه ي فشردگي و پيچيدگي آن، يكي از بهترين درآمدها به انديشه ي رافائل است. مقاله ي نخست، پرودون و جامعه شناسي هنر نقدي است بر نظريه ي زيبايي شناختي پرودون، كه ضمن آن، او به توضيح ديدگاه هاي خود درباره ي نقش ويژه و كاركرد رابطه ي ميان قواي گوناگون انسان، ماهيت ايده ي هنري و ... مي پردازد و...