حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :61366

جامعه شناسی اقتصادی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب جامعه شناسی اقتصادی : از دوران دانشجویی، سه پرسش در ذهن من کشل گرفتند که هنوز به همان استواری و شاید استوارتر از گذشته در زهن من نشسته اند. یکی از آنها مربوط به خودکامگی و فضای ترسناک و ویرانگر آن در ایران است. بدنیال بوجود آمدن و شکل گرفتن و ادامه زندگی آن بودم که پاسخ هایی هم برای آن یافتم که شکل بندی نخستین آن در کتاب جامعه شناسی خودکامگی آمد و...