تخفیف ویژه!
کد شناسه :67442

نظام آموزه ي اخلاق بر اساس اصول آموزه ي دانش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نظام آموزه ي اخلاق بر اساس اصول آموزه ي دانش : بخشي از كتاب: شناخت بشري مي‌تواند سرشت اخلاقي خويش را به روشي دوگانه با اين (اجبار) مرتبط سازد از يك سو، فلان انسان چه بسا اجبار دروني فوق‌الذكر را از راه خودنگري به مثابه‌ي امري واقع بيابد ... فيشته در فضاي فلسفي ما حتي اگر فيلسوفي ناآشنا نباشد، دست‌كم فيلسوفي است كـه آن‌چنان‌كـه بايد و شـايد موردتوجه قرار نگـرفته است. علـت شـايد عظمت دو فيلسوفي باشد كـه پيش و پس از او در عرصه‌ي فلسفه‌ي آلماني پيشگـام بودند و بر وي سايه افكندند: كانت و هگل. شايد هم غموض گـاه بيزاركننده‌ي پـاره‌اي از آثـار مشخصا فلسفي او مزيد بر علت شده بـاشد. با وجود اين، علت اين غفلت هرچه باشد، مطالـعه‌ي آثـار او هر خواننده‌اي را متقاعد مي‌كند كـه با فيلسوفي اصيل روبه‌روست، انديشمندي طـراز اول و مؤسس كـه اگرچه، همچون هر فيلسوف اصيل ديگري، بر ميراث فيلسوفان پيش از خود (در اين مورد، عمدتا كانت) تكيه مي‌كند، به‌هيچ‌وجه به آن‌ها قناعت نمي‌ورزد و به راه خود مي‌رود. به‌ويژه مطالعه‌ي اين اثر نشان مي‌دهد كه فيشته حتي در قلمروي اخلاق نيز (برخلاف آنچه گاه گمان مي‌رود) در موضوعاتي بس اساسي راه خود را از كانت جدا مي‌كند و ديدگاه‌هايي بديع پيش مي‌كشد كه بعدها موردتوجه هگل و هوسرل و سارتر واقع مي‌شوند و...