تخفیف ویژه!
کد شناسه :66823

اصول اخلاقي مترجم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اصول اخلاقي مترجم : بخشي از كتاب: نويسنده‌ي اين كتاب مفهوم «بينافرهنگي بودن» مترجم را مطرح و پيشنهاد مي‌كند كه اصول اخلاقي به جاي اينكه مبتني بر نقد ترجمه‌ها باشد، همان‌طور كه شايسته است، بر شخص مترجم متمركز شود. مترجم كه ارتباط‌دهنده‌ي فرهنگ‌هاست، مي‌تواند همكاري بينافرهنگي را تسهيل كند. پس بايد فقط در برخي موقعيت‌ها دست به ترجمه زد و هنگامي كه بدانيم به چه علت و براي چه كسي بايد ترجمه كنيم، آن‌وقت قطعاً مي‌دانيم كه چطور بايد ترجمه كنيم. بنابراين ارزيابي زبان‌شناختي در درجه‌ي دوم اهميت قرار مي‌گيرد. آنتوني پيم، با اين اهميت، به بازخواني نقادانه‌ي شلايرماخر، واكاوي اسطوره‌اي ـ فلسفـي قاصد در تاريخ‌نگـاري‌هاي هرودوت و همچنين تفكر در زمينه‌ي مسئوليت مترجم و عليّت عمل ترجمه پرداخته است. آنتوني پيم همچنين بسياري از مفاهيم برگرفته از نظريه‌هاي دوره‌ي معاصر را به كار مي‌برد: رويكردهاي توصيفي، نظريه‌ي هدف، ديدگاه‌هاي ل. ونوتي ... تعريف دوباره‌ي انديشه‌ي اخلاقي بر پايه‌ي مباني نو، كه ترجمه‌شناسان مدرن غالباً از زير بار آن شانه خالي كرده‌اند يا با صراحت به آن بي‌توجه مانده‌اند، موضوع اين مطالعه‌ي بديع است و...