حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :80915

مادی گرایی و کاهش صمیمیت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مادی گرایی و کاهش صمیمیت : هدف از تالیف این کتاب بررسی نقش مادی گرایی در نهاد خانواده است و اینکه مادی گرایی چطور باعث فاصله از همسر و عدم صمیمیت زناشویی می شود. یکی از نیازهای عاطفی انسان ایجاد روابط انسانی است و در این میان ازدواج به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل ارتباطی میان انسان ها معرفی شده است و...