تخفیف ویژه!
کد شناسه :8553

مقدمه اي بر اقتصاد رياضي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مقدمه‌اي بر اقتصاد رياضي يك كتاب خودآموز درسي رياضيات و كاربردهاي آن در اقتصاد است. ادوارد تي. داولينگ مؤلف كتاب در ?? فصل مهم‌ترين مباحث مورد نياز دانشجويان رشته? اقتصاد را در دروس رياضيات (?)، (?)، و (?) فراهم كرده است. عناوين برخي فصل‌هاي كتاب عبارتند از: كاربردهاي اقتصادي نمودارها و معادلات - مشتق و قواعد ديفرانسيل‌گيري - كاربردهاي مشتق در اقتصاد - حساب توابع چندمتغيره در اقتصاد - توابع نمايي و لگاريتمي در اقتصاد - جبر خطي، ماتريس‌ها و ماتريس معكوس - ماتريس‌ها و دترمينان‌هاي ويژه و كاربرد آن‌ها در اقتصاد - تحليل ايستاي مقايسه‌اي و برنامه‌ريزي مقعر - انتگرال‌ها، انتگرال معين، انتگرال نامعين و كاربرد آن‌ها در اقتصاد - معادلات تفاضلي مرتبه? اول - معادلات تفاضلي و ديفرانسي مرتبه? دوم - نظريه كنترل بهينه و ...