تخفیف ویژه!
کد شناسه :92604

اول سود

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اول سود - نويسنده در اين كتاب، راه حلي ساده و ساختار شكن براي مديريت مالي  پيشنهاد مي كند تا كسب و كارهاي كوچك بتوانند با كمك آن از بحران مالي هميشگي خود خارج شده و به سودآوري برسند. حسابداري سنتي همواره از يك فرمول سنتي و منطقي استفاده مي كنند: درآمد منهاي هزينه ها مساوي است با سود. مشكل اين جاست كه كسب و كارها توسط انسان ها اداره مي شوند و انسان ها لزوما منطقي نيستند! كارآفرين سريالي، "مايك مخالوويچ" رويكردي رفتاري را توسعه داده است كه به اين فرمول مي رسد: درآمد منهاي سود مساوي است با هزينه ها! درست مثل رژيم گرفتن براي كاهش وزن و...