تخفیف ویژه!
کد شناسه :65965

نظريه ي پشتمدرنيسم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نظريه پشتمدرنيسم : در ابتداي شكل گيري اين مجموعه، مقالات فاقد ساختار واحد و انسجام در قالب مقالات علمي پژوهشي بودند، و لذا صرف ادبيات علوم اجتماعي موجود و نگاه خاص ما به آن، آن ها را كنار هم قرار داده بود. اما به مرور و با انتشار نخستين مطالب در نشريه طنز تخصصي سه نقطه به رويكرد و رويه واحدي نزديك شدند. البته بايد اعتراف كنيم كه پيش از اين مطالعه آثاري از تورستين وبلن، ما را به نوشتن مطالبي با ادبيات انتقادي در علوم اجتماعي واداشته بود و...