تخفیف ویژه!
کد شناسه :65518

طبیعت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب طبیعت : بخشی از کتاب: هنگامی که به این طریق از طبیعت سخن می‌رانیم، در ذهن درکی متمایز و در عین حال کاملاً شاعرانه داریم. ما بواسطه تنوع عناصر طبیعت به کمال احساس دست می‌یابیم. همین امر است که الوار چوب بر را از درخت شعر متمایز می‌کند. منظره جذابی که امروز صبح دیدم بی تردید ترکیبی از تصویر بیست یا سی مزرعه بود. فلانی صاحب این مزرعه و دیگری مالک آن یکی، و شخصی سومی مالک درخت‌زار پشت آن‌هاست، اما هیچ یک از آنها مالک منظره نیستند. این دارایی که در افقی پیداست تنها از آن کسی است که چشمانش می‌تواند تمام اجزای آن را کنار یکدیگر بگذارد، و این یعنی شعر. این بهترین بخش مزارع این مردان است، هر چند در اسناد مالکیت شان چنین عنوانی ذکر نشده باشد و...