تخفیف ویژه!
کد شناسه :65377

احمد فيلسوف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب احمد فيلسوف : موضوع اصلي اين نمايش‌نامه‌ها، قدرت انديشيده‌ي انسان و نحوه‌ي برخورد او با مسائل فلسفي است. يكي ديگر از موضوعات اين نمايش‌ها، توانايي افراد در ابداع زباني است كه به افراد كمك مي‌كند به توصيف شرايط زندگي بپردازند و درس و نكاتي از آن استخراج كنند كه به شيوه‌اي دقيق و مادي گرايانه و همچنين انتزاعي، به محتواي تجربه‌ي زيستي خود بينديشند و...