تخفیف ویژه!
کد شناسه :65191

سرمگس11-برو سرمگس برو

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرمگس11-برو سرمگس برو : فكر مي‌كني مگس‌ها حشره‌هاي‌موذي و اعصاب‌خرد‌كني هستند؟ فكر مي‌كني تنها كاري كه بلدند اين است كه ويز‌ويز كنند و وقتي خوابيده‌اي، موي‌دماغت بشوند؟ هيچ فكر مي‌كردي مگس‌ها مي‌توانند باهات دوست بشوند؟ پسري بود كه توي خانه مگس نگه مي‌داشت. اسمش را گذاشته بود سَرمگس. سَرمگس بلد بود اسم پسر را بگويد: ويززز! يك سَرمگس توي قايق، يك سَرمگس توي قطار، يك سَرمگس توي هواپيما، يك سَرمگس روي موشك... فكر مي‌كني سَرمگس مي‌رود فضا يا پهلوي ويززز مي‌ماند؟