تخفیف ویژه!
کد شناسه :93449

داستان ممنوعه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب داستان ممنوعه - روزي روزگاري اتفاقي افتاد كه اگر نيفتاده بود، داستانش گفته نمي شد. در غرب درياي سياه كشورزيبايي بود با جنگل ها و رودخانه ها ي كهن و رشته كوهي بزرگ كه حدود دو هزار كيلومتر ادامه داشت. نام اين كشور روماني بود، همان جايي كه داستان من در آن جا اتفاق مي افتد. زمان هايي بود كه پادشاهان و شاهزاده ها بر روماني حكومت مي كردند، زمان هايي هم بود كه امپراتوران روم برآن حكم مي راندند ولي در زماني نه چندان دور ، حزب سياسي كمونيسنت بر روماني حاكم بود كه بعد از يك انتخاب متقلبانه، كنترل كشور را در دست گرفت و مرد خودخواهي را به عنوان پيشواي خود برگزيد و...