تخفیف ویژه!
کد شناسه :65189

سرمگس9-ويز شكست ناپذيززز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سرمگس9-ويز شكست ناپذيززز : فكر مي‌كني مگس‌ها حشره‌هاي‌موذي و اعصاب‌خرد‌كني هستند؟ فكر مي‌كني تنها كاري كه بلدند اين است كه ويز‌ويز كنند و وقتي خوابيده‌اي، موي‌دماغت بشوند؟ هيچ فكر مي‌كردي مگس‌ها مي‌توانند باهات دوست بشوند؟ پسري بود كه توي خانه مگس نگه مي‌داشت. اسمش را گذاشته بود سَرمگس. سَرمگس بلد بود اسم پسر را بگويد: ويززز! سَرمگس و ويززز شكست‌ناپذير، اسير دزد‌هاي‌دريايي بدجنس و اژدهاي خطرناك مي‌شوند. يعني مي‌توانند آن‌ها را شكست بدهند؟ يا اژدها قورتشان مي‌دهد؟