تخفیف ویژه!
کد شناسه :64719

تغييرات اجتماعي در ايران از نگاه مورخان پارسي نويس-بلعمي تا جويني-

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تغييرات اجتماعي در ايران از نگاه مورخان پارسي نويس-بلعمي تا جويني : تاريخ روايت رويدادهاي گذشته بر روند حيات بشر است؛ تصوير برساخته از سلسله رخدادهايي كه در بستري مكتوب و شفاهي معابر طولاني دوران ها را درنورديده و امروز از كوچه ما مي گذرد. تاريخ پژوهان بر اين باورند كه علت و ريشه يك رخداد اجتماعي مي بايست در ديرينه تاريخي آن جيتجو شوود و...