تخفیف ویژه!
کد شناسه :61599

محرم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب محرم : بخشی از کتاب- در خواب، بالنی در حال پرواز می دیدم. در سینه ی آسمان خاکستری بود؛ میان ابرهای سفید، در سایه ی خورشید طلایی. من به پشت بام رفته بودم. داشتم بالنی را که در ارتفاع پایین پرواز می کرد، تماشا می کردم که ناگهان بادی شدید وزیدن گرفت. در اثر آن باد ناگهانی به تلاطم افتادیم. غبارهای سیاهی از روی زمین به هوا بلند شد و...