تخفیف ویژه!
کد شناسه :56784

ساواناباي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

خودت هم نمي داني كي هستي، كي بودي، فقط مي داني كه بازيگر تئاتر بودي ، حتي نمي داني چه نقشهايي ايفا كرده اي ، ايفاي نقش مي كني، مي داني كه بايد ايفاگر نقش باشي، اين كه چه نقشي، اصلا نمي داني. نه نقشها يادت مانده نه بچه ها، نمي داني كدامشان زنده است و كدامشان مرده. نه مكانها يادت مانده ، نه صحنه هاي تئاتر، نه پايتخت كشورها و قاره ها و جاهايي كه فرياد سر داده اي، فرياد شوريدگي عاشقان. البته اين را مي داني كه جمعيت توي تئاتر پول پرداخته، بايد نمايش در اختيارشان گذاشت.