تخفیف ویژه!
کد شناسه :45994

تئوري و مسائل اقتصاد مديريت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تئوري و مسائل اقتصاد مديريت : اقتصاد مديريت به كاربرد نظريه اقتصادي و ابزاري تحليل علم تصميم گيري اطلاق مي شود و بررسي مي كند كه چگونه سازماني مي تواند به طور كارآ به اهداف و منظورهايش دسترسي پيدا كند. در اقتصاد مديريت، بسياري از جنبه هاي نظريه اقتصادي و ابزارهاي تحليل در زمينه هاي مختلف مديريت بازرگاني با هم مورد بررسي و توجه قرار مي گيرد و...