تخفیف ویژه!
کد شناسه :45941

نظريه هاي متاخر جامعه شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نظريه هاي متاخر جامعه شناسي : اين كتاب در هفت بخش و سه پيوست براي درس نظريه هاي متاخر جامعه شناسي تنظيم شده است: در بخش اول كوشيده ايم بسياري از نظريه هاي متنوع جامعه شناسي را دسته بندي كنيم. چنين دسته بندي هايي دانشجويان و ديگر علاقه مندان جامعه شناسي را در استفاده بهتر از نظريه ها كه يكي از اركان رشته جامعه شناسي است، ياري مي كنند و...