تخفیف ویژه!
کد شناسه :53970

هوش مالي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

يكي از اولين گام ها براي ثروتمند شدن استفاده زيركانه تر از پول، سود جستن از فرصت هايي است كه خود را نشان مي دهند. دقيقا همين اكنون فرصت بزرگي را در اختيار داريد: خواندن و به كار بستن توصيه هاي كتاب هوش مالي تان را تقويت كنيد رابرت است كه توجه به توصيه هايش شما را در مسير درست آزادي مالي قرار خواهد داد و در مسير درست رسيدن به موقعيتي بزرگ. ضمنا يادتان نرود كه بزرگ فكر كنيد، تا خود را در حلقه برندگان ببينيد.