تخفیف ویژه!
کد شناسه :53727

امید علیه امید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتابی به غایت جدی و گیرا که حقایق تلخی را درباره کشتار دسته جمعی ای که زیر اسم «پیشرفت» و دیگر واژه های زیبایی از این دست انجام شد،باز می گوید... درسی بزرگ در جامعه شناسی و رفتارشناسی انسانی... ایساک باشویس سینگر