تخفیف ویژه!
کد شناسه :44835

آشوب درسیاست جهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب آشوب درسیاست جهان : مشاهده سیل شتابان و کوبنده تحولات رنگارنگی که در چند ده ساله اخیر همچون آبشاری توفنده بر قرق سیاست جهان سرازیر شده است هر ناظر بی طرفی را به اعجاب وا می دارد به گونه ای که تصدیق خواهد کرد سرشت امور در این عرصه دگرگون شده است و پارادایم های رایج برای تبیین و تفسیر این امور دیگر حتی کارایی نسبی سابق خود را ندارند و...