تخفیف ویژه!
کد شناسه :95690

8 سال بحران آفرینی اصلاح طلبان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب 8 سال بحران آفرینی اصلاح طلبان - پس از انتخابات هفتمین دوره ی ریاست جمهوری در ایران در سال 1376 و پیروزی کاندیدای مورد حمایت جریان های موسوم به ( جناح چپ ) در انتخابات مذکور، حزب مشارکت به مثابه یک حزب دولتی شکل گرفت که در واقع پایگاه حاکمان پیروز  انتخابات  و با حزب  حاکم تلقی می شدند. مبانی فکری و رفتار سیاسی موسسین این حزب را می توان در تاکید بیش از حد بر جمهوریت  نظام و بی اعتمادی یا مخالفت شدید با ( اسلامیت ) تصریح شده در قانون اساسی خلاصه کرد، که این مخالفت و بی اعتنایی از طریق مخالفت با نهادهایی صورت می گرفت که سمبل  بعد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی بودند؛ به همین دلیل اقدامات افراد مهم حزب مذکور به شدت از طرف مخالفان سرسخت خارجی جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار می گرفت و...