تخفیف ویژه!
کد شناسه :71

به دنيا آمده ايم تا خوشبخت شويم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب به دنيا آمده ايم تا خوشبخت شويم - گلف باز مشهور "بن هوگن"، خود را براي زدن يك ضربه ي حساس و مهم به توپ در جهت سوراخ آماده مي كرد. در آن لحظه صداي دلخراش سوت قطاري از دور به گوش مي رسيد. بعد از اين كه هوگن گوي را به سوراخ راند، از او پرسيدند: آيا صداي سوت قطار حواس شما را پرت نكرد؟ هوگن پرسيد: كدام صدا؟. زندگي مثل بازي گلف است. تمركز بر روي هدف و عدم توجه به هر چيز كه تمركز ما را به هم مي ريزد، لازمه ي برنده شدن است و يكي از بزرگترين عواملي كه تمركز انسان ها را در بازي گلف زندگي به هم مي ريزد، صداي سوت قطار انتقادات ديگران است. هرگز اجازه ندهيد حرف هاي منتقدان حسود و رقبا شما را تحت تاثير قرار دهد، به صورتي كه كنترلتان را از دست بدهيد و...