تخفیف ویژه!
کد شناسه :91713

زبان بدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زبان بدن - بدن شما بهتر از هر كلمه اي مي تواند فكر و احساس تان را نشان دهد. شايد بعضي ها اين شكل ارتباط را غير منطقي بدانند اما از نظر "اليزابت كونكه" استاد ارتباطات در سطح جهاني، فهم و كنترل زبان بدن كليد موفقيت در زندگي است. او در كتاب حاضر كمك مي كند تا زبان بدن را ياد بگيريد و از تمام بدن خود براي پيام رساني صحيح و برقراري روابطي مطمئن و تأثير گذار استفاده كنيد و...