تخفیف ویژه!
کد شناسه :52825

جمجمه ای در کانه مارا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

جمجمه ای در کانه مارا دومین نمایشنامه از مجموعه ای است که به « سه گانه ی لی نین » مشهور شد، قصه ی مردی که کارش نبش قبر و باز کردن جا برای مردگان تازه است، اما امسال نوبت قبر زن مرحومش رسیده که هفت سال پیش تر به مرگی مشکوک مرده بود. سه نمایشنامه با فاصله هایی کوتاه روی صحنه رفتند، اولیشان « ملکه ی زیبایی لی نین » بود و سومی ، «غرب غم زده » ؛ بعد دیگر نویسنده ی پیش تر گمنام شان بدل شده بود به یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان معاصر بریتانیا .