تخفیف ویژه!
کد شناسه :6776

خواب نی لبک

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

جهان در برابر چشمان و در درون من وا رفت و فرا لغزید و در اشک و آواز غرقه گشت،چنان که وصف فروریختن و جاری شدنش ممکن نبود.وای چه دل انگیز بود و دردناک!وای چه شیرین است گریستن و فروشکستن و آب شدن... ...اشک یخ روی است که آب می شود .فرشتگان خدا به گریندگان نزدیکند.