تخفیف ویژه!
کد شناسه :6776

خواب ني لبك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

جهان در برابر چشمان و در درون من وا رفت و فرا لغزيد و در اشك و آواز غرقه گشت،چنان كه وصف فروريختن و جاري شدنش ممكن نبود.واي چه دل انگيز بود و دردناك!واي چه شيرين است گريستن و فروشكستن و آب شدن... ...اشك يخ روي است كه آب مي شود .فرشتگان خدا به گريندگان نزديكند.