حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :50887

گیلدا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب گیلدا : بخشی از کتاب- می خوام چشم هامو باز کنم ولی پلک هام خیلی سنگین هستن و توان ایستادگی و بازماندن ندارند. بالاخره به هزار زحمت چشم هامو باز می کنم. همه جا تاریکه و هیچی نمی بینم ولی نه... داره روشن می شه. آروم آروم پلک های سنگینم بسته شدن؛ انگار وزنه ای بهشون بسته باشند. نمی دونم چه مدت طول کشیده و...