تخفیف ویژه!
کد شناسه :47419

هزار و یک شب(2جلدی)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضیحات کتاب هزار و یک شب - صدها سال است که ایرانیان و بسیاری از ملل مشرق زمین و چند سده است که مغرب زمینیان قصه های هزار و یک شب را می خوانند و از صحنه صحنه داستان‌های آن زیباترین صورت های خیال را در ذهن خود نقش می زنند. راوی همه این قصه ها بانویی به نام  شهرزاد  است و مخاطب همه قصه‌های او، شاهزاده‌ای به نام  شهریار شاه که شاهد خیانت همسرش می‌شود و چون به نزد برادرش شاه زمان می رود که در منطقه ای دیگر حکم می‌راند در آن جا نیز درمی‌یابد که همسر برادر نیز به شوهر خیانت می کند.
از آن زمان تصمیم می گیرد هر شب دختری را به زنی بگیرد و پس از تمتع از او، فرمان قتلش را صادر کند. چون این حادثه تکرار می شود، شهرزاد دختر زیبای وزیر داوطلب می شود که به همسری شهریار شاه درآید تا بدین وسیله دختران سرزمین خود را از این فرجام تلخ نجات دهد. با او ازدواج می‌کند و چون شاه از او کام برمی‌گیرد، شهرزاد قصه ای ساز می کند و شهریار شیفته وار گوش می سپارد و چون سپیده می زند لب بر سخن فرومی‌بندد و شهریار که شیفته شنیدن ادامه قصه است، کشتن شهرزاد را به شبی دیگر وامی گذارد و شهرزاد هر شب را قصه را ادامه می دهد و قصه از دل قصه برمی‌آورد و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب هزار و یک شب : این کتاب دنیای رنگارنگی است پر از صورت‌های خیال و وهم‌انگیز. دنیایی است فرورفته در هاله ای از ابهام که در آن آرزوهای دست‌نیافتنی و ناممکن به شیوه هایی سحرانگیز ممکن می‌شود.