تخفیف ویژه!
کد شناسه :46988

ادبیات داستانی جهان-شجاعان در اعماق زمین

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ادبیات داستانی جهان-شجاعان در اعماق زمین : بخشی از کتاب- پروفسور یکی از سه حفره ی آتشفشانی را برای ورود به مرکز زمین در کمال اطمینان انتخاب کرد. آکسل احساس می کرد که موهای سر و تنش سیخ شده است. او با حیرت به عمویش گفت: ما فقط برای پنج روز آب آشامیدنی داریم! پروفسور که از آغاز سفر سراپا شور و نشاط بود و حسابی سر ذوق آمده بود، گفت: نگران نباش و...