حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :43688

روز را خورشید می سازد روزگار را ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب روز را خورشید می سازد روزگار را ما : بخشی از کتاب- داستان دو برادر را شنیده اید که یکی از آن ها معتاد بود و خانواده اش را اذیت می کرد؛ اما دیگری در حرفه اش خیلی موفق بود و در جامعه احترام خاصی داشت و خانواده اش خوشبخت بودند؟ بعضی از افراد می خواستند بدانند چرا دو برادر که والدینشان یکی هستند و در محیط یکسان پرورش یافته اند، این قدر متفاوت اند و...