تخفیف ویژه!
کد شناسه :45452

خداوند الموت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب خداوند الموت : اين كتاب، حاوي يك دوره از تاريخ ايران است كه تا امروز تصو مي كرديم بر آن دوره وقوف كامل داريم. ولي بعد از خواندن اين كتاب متوجه مي شويم كه قسمتي از وقايع و اخبار آن دوره بر ما مجهول بوده است. همانطور كه در اين كتاب مي خوانيم، مبدا تاريخ فرقه اسماعيليه بر ما معلوم نيست و ما از زماني از تاريخ فرقه اسماعيليه اطلاعا صحيحي در دست داريم كه خلاف فاطمي ها در شمال افريقا تثبيت شد. به طوري كه در همين كتاب مي خوانيم، بعد از اين كه هلاكو بر قلاع اسماعيليه مستولي گرديد و...