تخفیف ویژه!
کد شناسه :45452

خداوند الموت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب خداوند الموت : این کتاب، حاوی یک دوره از تاریخ ایران است که تا امروز تصو می کردیم بر آن دوره وقوف کامل داریم. ولی بعد از خواندن این کتاب متوجه می شویم که قسمتی از وقایع و اخبار آن دوره بر ما مجهول بوده است. همانطور که در این کتاب می خوانیم، مبدا تاریخ فرقه اسماعیلیه بر ما معلوم نیست و ما از زمانی از تاریخ فرقه اسماعیلیه اطلاعا صحیحی در دست داریم که خلاف فاطمی ها در شمال افریقا تثبیت شد. به طوری که در همین کتاب می خوانیم، بعد از این که هلاکو بر قلاع اسماعیلیه مستولی گردید و...