تخفیف ویژه!
کد شناسه :43169

قصه ديروزامروز(خره شكارمي كرد)افق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قصه ديروز امروز (خره شكارمي كرد) : بخشي از كتاب- يكي بود يكي نبود، غير از خداي مهربان، خاركني بود نامهربان. خاركن ما صبح تا غروب، تلاش مي كرد و كار مي كرد. خار بيابان را مي كند، كپه مي كرد و بار مي كرد. خاركن ما باغي نداشت. مزرعه و آبي نداشت. بچه و خان و مان نداشت. حتي ميان سينه اش، يك دل مهربان نداشت. تنها بود و خرجي نداشت و...