تخفیف ویژه!
کد شناسه :93417

پهلوان بچه ننه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پهلوان بچه ننه - بخشي از متن - سيزده روز مي شود كه فرامرز را برده اند. در اين سيزده روز خريد نان با من بوده، آن هم از نانوايي خيلي شلوغ آقاي «آردي»، بداخلاق ترين مرد محله ي ما كه من و فرامرز اسمش را گذاشته ايم «اخمك». هيچ وقت هيچ وقت هم كسي نديده بخندد. قبلا كه براي نانوايي اش نرده نكشيده بود، كسي جرئت جلو زدن نداشت چه خواسته حالا كه نرده كشيده تا جلوي پيشخوان. امروز صف تا بيرون كشيده شده. مردي كه جلوي من ايستاده يك قلب روي دستش خالكوبي كرده، وسط آن هم نوشته «مادر». يادم به قلبي مي افتد كه فرامرز روي ديوار سيماني خانه مان كشيده بود و...